Më shumë se mbikëqyrje? Si të arrihet bashkëpunimi më i madh I Kuvendit dhe i institucioneve për anti-korrupsion

Më shumë se mbikëqyrje? Si të arrihet bashkëpunimi më i madh I Kuvendit dhe i institucioneve për anti-korrupsion

Антикорупција /Мемо за јавна политика /Парламент

Më shumë se mbikëqyrje? Si të arrihet bashkëpunimi më i madh I Kuvendit dhe i institucioneve për anti-korrupsion

Më shumë se mbikëqyrje? Si të arrihet bashkëpunimi më i madh I Kuvendit dhe i institucioneve për anti-korrupsion

Share