Manual për zgjedhjet presidenciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2019 – botimi i dytë i plotësuar

Manual për zgjedhjet presidenciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2019 – botimi i dytë i plotësuar

Избори /Прирачник

Manual për zgjedhjet presidenciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2019 – botimi i dytë i plotësuar

Manual për zgjedhjet presidenciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2019 – botimi i dytë i plotësuar

Share