Manual për zgjedhjet presidencale në Republikën e Maqedonisë 2019

Manual për zgjedhjet presidencale në Republikën e Maqedonisë 2019

Избори /Прирачник

Manual për zgjedhjet presidencale në Republikën e Maqedonisë 2019

Manual për zgjedhjet presidencale në Republikën e Maqedonisë 2019

Share