Manual për zgjedhjet parlamentare në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020 – Botimi i dytë i plotësuar

Manual për zgjedhjet parlamentare në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020 – Botimi i dytë i plotësuar

Избори /Прирачник

Manual për zgjedhjet parlamentare në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020 – Botimi i dytë i plotësuar

Manual për zgjedhjet parlamentare në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020 – Botimi i dytë i plotësuar

Share