Manual për trajnues „Deputetë të informuar, institucione të përgjegjshme“

Manual për trajnues „Deputetë të informuar, institucione të përgjegjshme“

Јавна администрација /Парламент /Прирачник

Manual për trajnues „Deputetë të informuar, institucione të përgjegjshme“

Manual për trajnues „Deputetë të informuar, institucione të përgjegjshme“

Share