Ligj për furnizime publike: dispozita (anti) korruptive dhe rreziqe

Ligj për furnizime publike: dispozita (anti) korruptive dhe rreziqe

Антикорупција /Добро владеење /Мемо за јавна политика /Парламент

Ligj për furnizime publike: dispozita (anti) korruptive dhe rreziqe

Ligj për furnizime publike: dispozita (anti) korruptive dhe rreziqe

Share