Kuvendi nën thjerrëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (maj – gusht 2017)

Kuvendi nën thjerrëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (maj – gusht 2017)

Добро владеење /Извештај од набљудување /Парламент

Para Jush është raporti për cilësinë e debatit në Kuvendin, që ka të bëjë me periudhën prej 1 maji deri më 31 gusht të vitit 2017.

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (maj – gusht 2017) 

Kuvendi nën thjerrëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (maj – gusht 2017)

Share