Korrik 2020 – korrik 2021: Njё vit pas zgjedhjeve parlamentare, si e shohin qytetarёt ndikimin politik dhe nivelin e hapjes sё pёrbёrjes aktuale parlamentare?

Korrik 2020 – korrik 2021: Njё vit pas zgjedhjeve parlamentare, si e shohin qytetarёt ndikimin politik dhe nivelin e hapjes sё pёrbёrjes aktuale parlamentare?

Бриф за јавна политика /Избори /Парламент

Korrik 2020 – korrik 2021: Njё vit pas zgjedhjeve parlamentare, si e shohin qytetarёt ndikimin politik dhe nivelin e hapjes sё pёrbёrjes aktuale parlamentare?

Korrik 2020 – korrik 2021: Njё vit pas zgjedhjeve parlamentare, si e shohin qytetarёt ndikimin politik dhe nivelin e hapjes sё pёrbёrjes aktuale parlamentare?

Share