Jавното мислење во Република Македонија за политички прашања

Jавното мислење во Република Македонија за политички прашања

Јавно мислење /Област /Публикација

Стручниот тим на Институтот за демократија пристапи кон спроведување на телефонска анкета за испитување на перцепциите на граѓаните на Република Македонија за актуелни политички теми.

Истржувањата на јавното мислење може да ги најдете подолу:

Jавното мислење во Република Македонија за политички прашања

Share