Број 13: “Владеење на правото”

Број 13: “Владеење на правото”

Добро владеење /Област /Политичка мисла /Публикација

Во овој број ќе најдете стручни текстови за судските и други правни реформи наменети да се зајакне владеењето на правото во Република Македонија.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Број 13: “Владеење на правото”

Share