Број 1: “Големиот предизвик ЕВРОПА”

Број 1: “Големиот предизвик ЕВРОПА”

ЕУ /Наука и истражување /Област /Политичка мисла /Публикација

Во овој број ќе најдете стручни текстови за Европската Унија во однос на идните проширувања, како и на вредностите и парадигмите на Унијата.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Број 1: “Големиот предизвик ЕВРОПА”

Share