Број 16: “Идентитети и интеграции”

Број 16: “Идентитети и интеграции”

Идентитет /Наука и истражување /Област /Публикација

Во овој број ќе најдете стручни текстови за Извештајот за напредокот во 2006 за Република Македонија,транснационалните партии во регионална соработка,процесот на проширувње на ЕУ,грчко-македонскиот спор околу името ,европската призма за балканот.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Број 16: “Идентитети и интеграции”

Share