Број 11: “Европски профил на политичар”

Број 11: “Европски профил на политичар”

ЕУ /Наука и истражување /Област /Политичка мисла /Публикација

Во овој број ќе најдете стручни текстови за политичките партии и процеси во Европската Унија, како и влијанието кое тие го имаат на земјите аспиранти за влез во Унијата.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Број 11: “Европски профил на политичар”

Share