Број 24: Вредности на политичкиот плурализам

Број 24: Вредности на политичкиот плурализам

Избори /Јавна администрација /Меѓународна политика /Наука и истражување /Област /Политичка мисла /Публикација

Во овој број ќе најдете стручни текстови за она што се нарекува политички вредности,европски вредности и транснационална соработка,реформа на јавната админастрација во Македонија,човекови права како политичка вредност.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Број 24: Вредности на политичкиот плурализам

Share