Број 6: “Избори, кампањи, лидерство”

Број 6: “Избори, кампањи, лидерство”

Избори /Наука и истражување /Област /Политичка мисла /Публикација

Во овој број ќе најдете стручни текстови за изборните модели и процеси во Република Македонија, согледани преку можностите за предвидување на изборниот исход, капацитетите на ллидерите и карактеристиките на изборниот модел.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Број 6: “Избори, кампањи, лидерство”

Share