Број 7: “Европа 2004”

Број 7: “Европа 2004”

ЕУ /Наука и истражување /Област /Политичка мисла /Публикација

Во овој број ќе најдете стручни текстови за разни аспекти на Европската Унија, преку проширувањето и демократскиот дефицит, до Европската Монетарна Унија и концептот на владеење на правото во ЕУ.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Број 7: “Европа 2004”

Share