Број 9: “Локална самоуправа”

Број 9: “Локална самоуправа”

Децентрализација /Локална самоуправа /Наука и истражување /Област /Политичка мисла /Политички систем /Публикација

Во овој број ќе најдете стручни текстови за процесите на децентрализација во Република Македонија и Југоисточна Европа, како и за политиката на локално ниво.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Број 9: “Локална самоуправа”

Share