Број 4: “Глобализација”

Број 4: “Глобализација”

Mеѓународни односи /Глобализација /Наука и истражување /Област /Политичка мисла /Публикација

Во овој број ќе најдете стручни текстови за перспективите и последиците од глобализацијата во политичка, економска и културолошка смисла.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Број 4: “Глобализација”

Share