Број 28: Пазарни економии во криза: кон закрепнување?

ekonomija

Број 28: Пазарни економии во криза: кон закрепнување?

Економија /Наука и истражување /Област /Политичка мисла /Публикација

Â


ekonomija

Â

Анализи и мислења на светската економска криза и патеки кон закрепнување.

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Број 28: Пазарни економии во криза: кон закрепнување?

Share