Број 17: “Европската заедница и 50 год. Римскиот договор”

Број 17: “Европската заедница и 50 год. Римскиот договор”

ЕУ /Наука и истражување /Област /Политичка мисла /Публикација

Во овој број ќе најдете стручни текстови за германското претседателство со ЕУ,конституционализмот на Европска Унија,Романија и Бугарија по влезот во ЕУ,како и за институционалните реформи во Еврпоскта Унија ,како нерешено прашање.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Број 17: “Европската заедница и 50 год. Римскиот договор”

Share