Број 10: “Предизвици на новата меѓународна политика”

Број 10: “Предизвици на новата меѓународна политика”

Меѓународна политика /Наука и истражување /Област /Политичка мисла /Публикација

Во овој број ќе најдете стручни текстови за новите парадигми во меѓународната политиката на Кина, НАТО, ЕУ, Турција, како и за религијата во меѓународната политика.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Број 10: “Предизвици на новата меѓународна политика”

Share