Јавното мислење и перцепции за политичка криза втор дел

Јавното мислење и перцепции за политичка криза втор дел

Јавно мислење /Област /Политички систем /Публикација

Имајќи ги предвид последните случувања во Република Македонија, Институтот за демократија во соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка во рамките на нивните мисии, а со цел за подобрување и непречено одвивање на демократските процеси во Македонија спроведе истражување на перцепциите на јавноста за актуелните политички случувања. Истражувањето беше спроведено во периодот од 5 до 7 март 2011 година и опфати неколку теми:

 Политичка криза;

 Импликации од политичката криза;

 Предвремени избори;

 Условите на опозицијата за одржување на предвремени избори.

Јавното мислење и перцепции за политичка криза втор дел

Јавното мислење и перцепции за политичка криза втор дел

Share