Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии

Избори /Јавно мислење /Област /Публикација

Во период од 26 до 28 мај 2011 година, истражувачкиот тим на Институтот за демократија ја спроведе последната анкета пред оддржувањето на предвремените парламентарни избори за рејтингот на политичките партии во Република Македонија. Истражувањето е спроведено од ИДСЦС а поддржано од МЦМС, надвор од нивната воспоставена соработка за набљудување на изборите „Мојот избор 2011“.

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии

Share