Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности – 2008

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности – 2008

Јавно мислење /Област /Публикација

Институтот за демократија спроведе редовна тромесечна телефонска анкета за испитување на перцепциите не граѓаните за политичките партии во Македонија, нивното мислење за лидерите на политичките партии, како и за неколку актуелни политички прашања.

Истражувањата на јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности како и актулени политички прашања, може да ги најдете подолу:

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности – 2008

Share