Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Избори /Јавно мислење /Област /Публикација

Помеѓу 12-14 март 2009 година, Институтот за демократија спроведе редовна телефонска анкета за испитување на перцепциите на граѓаните за рејтингот на политичките партии во Македонија, нивното мислење за лидерите на политичките партии, како и рејтингот на Кандидатите за Претседател на Република Македонија.

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Share