Јавното мислење во Македонија за рејтингот на Кандидатите за Претседател на Република Македонија

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на Кандидатите за Претседател на Република Македонија

Избори /Јавно мислење /Област /Публикација

Помеѓу 27-28 Март 2009 година, Институтот за демократија спроведе редовна телефонска анкета за рејтингот на Кандидатите за Претседател на Република Македонија.

Истражувањето на јавното мислење може да го најдете на слендиот линк:

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на Кандидатите за Претседател на Република Македонија

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на Кандидатите за Претседател на Република Македонија

Share