Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Јавно мислење /Област /Публикација

Помеѓу 1-3 Септември 2009 година, Институтот за демократија спроведе редовна телефонска анкета.

Истражувањето на јавното мислење може да го најдете на следниот линк:

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Share