Јавното мислење во Македонија за можноста од предвремени избори

Јавното мислење во Македонија за можноста од предвремени избори

Избори /Јавно мислење /Област /Публикација

Истражувачкиот тим на Институтот за демократија во периодот 21-23 февруари 2011 спроведе телефонска анкета за испитување на јавното мислење во врска со следните прашања:

1. Дали сте за предвремени избори?

2. Кога би требало да се оддржат предвремени избори?

3. Доколку денес има парламентарни избори за која политичка партија ќе гласате?

4. Која е главната причина поради која што нема да гласате?

5. Што би ве натерало да гласате?

6. Во кој политичар имате најголема доверба?

Јавното мислење во Македонија за можноста од предвремени избори

Јавното мислење во Македонија за можноста од предвремени избори

Share