Јавното мислење во Македонија за можноста од предвремени избори

Јавното мислење во Македонија за можноста од предвремени избори

Избори /Јавно мислење /Област /Публикација

Во првата недела од Октомври 2010 година, истражувачкиот тим на Институтот за демократија спроведе телефонска анкета за испитување на јавното мислење во врска со следните прашања:

1. Дoкoлку утре има референдум за влез на Македoнија вo ЕУ какo би гласале вие?

2. Доколку утре се одржат парламентарни избори за која партија би гласале вие?

3. Во кој политичар имате најмногу доверба?

Јавното мислење во Македонија за можноста од предвремени избори

Јавното мислење во Македонија за можноста од предвремени избори

Share