Јавните претпријатија се управувани од луѓе со несоодветно формално образование

Јавните претпријатија се управувани од луѓе со несоодветно формално образование

Антикорупција /Добро владеење /Јавна администрација /Соопштение

Јавните претпријатија се управувани од луѓе со несоодветно формално образование

Јавните претпријатија се управувани од луѓе со несоодветно формално образование

Share