Унапредена соработка за справување со миграцијата – Западниот Балкан и Берлинскиот процес

Унапредена соработка за справување со миграцијата – Западниот Балкан и Берлинскиот процес

Бриф за јавна политика /Евроатланска интеграција /Регион /Социјални прашања

Документ за јавна политика:

Унапредена соработка за справување со миграцијата – Западниот Балкан и Берлинскиот процес

Автор: Сенада Шело Шабиќ од – Institute for Development and International Relations

Унапредена соработка за справување со миграцијата – Западниот Балкан и Берлинскиот процес

Share