Трка на 3, 6 и 9 со пречки. Препораката е обезбедена, што понатаму? Набљудување на спроведувањето на последните три месеци од Планот 3-6-9

  Трка на 3, 6 и 9 со пречки. Препораката е обезбедена, што понатаму? Набљудување на спроведувањето на последните три месеци од Планот 3-6-9

  Добро владеење /ЕУ интеграција /Извештај од набљудување

   

  Трка на 3, 6 и 9 со пречки. Препораката е обезбедена, што понатаму? Набљудување на спроведувањето на последните три месеци од Планот 3-6-9

  Трка на 3, 6 и 9 со пречки. Препораката е обезбедена, што понатаму? Набљудување на спроведувањето на последните три месеци од Планот 3-6-9

  Share