Транспарентност на општините во Република Македонија: Анализа на приказ на случај и осврт кон примерот на Словачка

  Транспарентност на општините во Република Македонија: Анализа на приказ на случај и осврт кон примерот на Словачка

  Анализи /Добро владеење /Област /Публикација /Студија за јавна политика /Транспарентност

  Целта на овој документ за јавна политика беше да обезбеди основа за дебата за проширувањето на транспарентноста на општините во Македониија. Имајќи во предвид дека локалните избори се закажани за на пролет во 2013 година, и тоа што ова е веќе проблем кој е на чело на политичката комуникација, со оваа анализа сакаме скромно да придонесеме кон оваа дебата.

  Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://idscs/transparentnost%20na%20opstinite%20vo%20makedonija%20i%20slovacka_idscs_polisi%20tekst_sep2012.pdf

  Транспарентност на општините во Република Македонија: Анализа на приказ на случај и осврт кон примерот на Словачка

  Share