Теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието – 2012

    Теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието – 2012

    Добро владеење /Јавно мислење /Парламент /Публикација

    Теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието – 2012

    Теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието – 2012

    Share