Табиетот на народниот пратеник во очите на народот

Табиетот на народниот пратеник во очите на народот

Блог или веб коментар /Блогови и соопштенија /Област /Парламент /Публикација

Собранието пулсира во својот полн сјај… Сепак, денес, кога нашата татковина е самостојна и независна држава, оваа по обем најголема реконструкција, има и значајна симболична порака. Имено, самиот развој и осовременување на овој објект, ја симболизира и целта за развој и за осовременување на вкупните прилики во Република Македонија“, изјави оптимистично претседателот на Собранието Трајко Вељаноски по повод завршувањето на реконструкцијата на зградата на парламентот еден ден пред големиот празник 11 Октомври.

Блогот на Јане Димески за Дојче Веле може да го најдете на следниот линк:

Табиетот на народниот пратеник во очите на народот

Табиетот на народниот пратеник во очите на народот

Share