Степени на буџетска транспарентност

Степени на буџетска транспарентност

Блогови и соопштенија /Добро владеење /Информациска фактографска листа /Област /Публикација /Транспарентност

Документот може да го симнете на следниот линк: http://idscs/2009/08/rezultati.xlsx

Степени на буџетска транспарентност

Share