Со измени на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни јавни услуги

Со измени на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни јавни услуги

Антикорупција /Добро владеење /Јавна администрација /Соопштение

Со измени на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни јавни услуги

Со измени на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни јавни услуги

Share