Рејтинзи на Политичките Партии

Рејтинзи на Политичките Партии

Јавно мислење /Област /Публикација

Институтот за демократија „Societas Civilis“ – Скопје (ИДСЦС) и Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во јули 2012 г. ги истражуваа ставовите и перцепциите на граѓаните за теми од домашната политичка сцена, преку прашања поврзани со рејтинзите на политичките партии и предизборните здружувања помеѓу политичките партии.

Рејтинзи на Политичките Партии

Рејтинзи на Политичките Партии

Share