Рејтинзи на политичките партии и предизборно здружување

Рејтинзи на политичките партии и предизборно здружување

Избори /Извештај од испитување на јавното мислење /Јавно мислење /Област /Публикација

Институтот за демократија „Societas Civilis“ – Скопје (ИДСЦС) и Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во јули 2012 г. ги истражуваа ставовите и перцепциите на граѓаните за теми од домашната политичка сцена, преку прашања поврзани со рејтинзите на политичките партии и предизборните здружувања помеѓу политичките партии.

Целосниот документ може да го најдете тука: http://idscs/%20stavovi%20za%20politickata%20situacija.pdf

Рејтинзи на политичките партии и предизборно здружување

Share