Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2019

    Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2019

    Извештај од испитување на јавното мислење /Јавно мислење /Парламент /Публикација

    Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2019

    Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2019

    Share