Промената во составот на Собранието да не ја промени посветеноста во борбата против корупцијата

    Промената во составот на Собранието да не ја промени посветеноста во борбата против корупцијата

    Антикорупција /Добро владеење /Мемо за јавна политика /Парламент

    Промената во составот на Собранието да не ја промени посветеноста во борбата против корупцијата

    Промената во составот на Собранието да не ја промени посветеноста во борбата против корупцијата

    Share