Прирачник за локалните избори 2013

  Прирачник за локалните избори 2013

  Анализи /Добро владеење /Избори /Област /Прирачник /Публикација

  Прирачник за локалните избори 2013- второ дополнето издание

  Пред официјалниот почеток на изборната кампања за локалните избори 2013 претходеше политичка криза предизвикана од несогласувањата на двете најголеми политички партии, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Пратениците од опозицискиот „Сојуз за иднината“, предводен од СДСМ, го бојкотираа Собранието од 24 декември 2012 година и се закануваа со бојкот на изборите. Во законскиот рок за поднесување кандидатски листи (до 16 февруари 2013 година) оваа коалиција на опозициски партии не поднесе свои кандидати за градоначалници и советници.

  Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://idscs/kas_33811-1522-2-30.pdf

  Fillimit zyrtar të fushatës zgjedhore, për Zgjedhjet Lokale të vitit 2013, i parapriu një krizë politike e shkaktuar nga mosmarrëveshjet e dy partive më të mëdha politike VMRO-DPMNE dhe LSDM. Deputetët e bllokut opozitar “Aleanca për Ardhmëri”, e udhëhequr nga LSDM e bojkotuan Kuvendin nga data 24 dhjetor të vitit 2012 dhe u kërcënuan me bojkotimin e zgjedhjeve. Në afatin ligjor për paraqitjen e listave të kandidatëve (deri më 16 shkurt të vitit 2013) ky koalicion i partive opozitare nuk paraqiti kandidatë të vet për kryetarë komunash dhe këshilltarë.

  Të gjithë dokumentin mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu: http://idscs/kas_33812-1522-2-30.pdf

  Прирачник за локалните избори 2013

  Share