Прирачник за ЕУ проектен дизајн и раководење со проектен циклус

Прирачник за ЕУ проектен дизајн и раководење со проектен циклус

Анализи /Граѓанско општество /Евроатланска интеграција /ЕУ интеграција /Прирачник /Публикација

Прирачникот за ЕУ проектен дизајн и раководење со проектен циклус во кој, чекор по чекор се објаснуваат постапките при разработка на идеите и аплицирањето за средства од фондовите на ЕУ и етапите за спроведување на проектите е изработен во рамки на проектот „Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите“ финансиран од Европскара Унија.

Прирачникот е достапен на следниот линк:

Прирачник за ЕУ проектен дизајн и раководење со проектен циклус

Прирачник за ЕУ проектен дизајн и раководење со проектен циклус

Share