Политичка студија за политичкото јавно мислење во изборна единица 4

Политичка студија за политичкото јавно мислење во изборна единица 4

Избори /Извештај од испитување на јавното мислење /Јавно мислење /Област /Публикација

Извештајот од испитување на јавно мислење можете да ги најдете на следниот линк: https://idscs.org.mk/wp content/uploads/2009/08/IDSCS_Politicka_Studija_Politicko_javno_mislenje_vo_IE_4_MK.pdf

Политичка студија за политичкото јавно мислење во изборна единица 4

Share