Подобрување на соработката на граѓанските организации и државните институции во насока на унапредување на системот на социјална заштита

Подобрување на соработката на граѓанските организации и државните институции во насока на унапредување на системот на социјална заштита

Децентрализација /Локална самоуправа /Публикација /Социјални прашања

image (8)

Оваа анализа претставува осврт на состојбата со граѓанските здруженија кои работат во областа на социјалната заштита во Република Македонија и нивната соработка со институциите на државно и локално ниво. Основа за спроведување на анализата се податоците од извештаите од спроведени истражувања за работењето на Центрите за социјална работа и извештај од наодите на граѓанските здруженија впишани во Регистарот на Министерството за труд и социјална политика кои вршат активности во полето на социјална работа спроведени во рамките на проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите“.

„Подобрување на соработката на граѓанските организации и државните институции во насока на унапредување на системот на социјална заштита во Република Македонија”

Подобрување на соработката на граѓанските организации и државните институции во насока на унапредување на системот на социјална заштита

Share