Подкаст: Драган Тилев – Добрата подготовка е половина успешно завршена работа. Скрининг-процесот и новата Методологија за преговори со Европската Унија: Предизвиците за Северна Македонија

Подкаст: Драган Тилев – Добрата подготовка е половина успешно завршена работа. Скрининг-процесот и новата Методологија за преговори со Европската Унија: Предизвиците за Северна Македонија

ЕУ /ЕУ интеграција /Подкаст

Подкаст: Драган Тилев – Добрата подготовка е половина успешно завршена работа. Скрининг-процесот и новата Методологија за преговори со Европската Унија: Предизвиците за Северна Македонија

Share