Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието (17 февруари – 6 март 2020)

    Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието (17 февруари – 6 март 2020)

    Извештај од испитување на јавното мислење /Јавно мислење /Парламент

    Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието (17 февруари – 6 март 2020)

    Поглед на Собрание: Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието (17 февруари – 6 март 2020)

    Share