Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (август – декември 2020)

    Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (август – декември 2020)

    Извештај од набљудување /Парламент

    Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (август – декември 2020)

    Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (август – декември 2020)

    Share