Повторно обмислување на безбедноста: Западниот Балкан како придонесувач во безбедноста

Повторно обмислување на безбедноста: Западниот Балкан како придонесувач во безбедноста

Безбедност /Бриф за јавна политика /Евроатланска интеграција /Регион

Документ за јавна политика:

Повторно обмислување на безбедноста: Западниот Балкан како придонесувач во безбедноста

Автори: Доника Емини и Доника Марку од Kosovar Centre for Security Studies

Повторно обмислување на безбедноста: Западниот Балкан како придонесувач во безбедноста

Share