Перцепцијата на граѓаните за работата на Собранието: Компаративна анализа за периодот 2009-2019

Перцепцијата на граѓаните за работата на Собранието: Компаративна анализа за периодот 2009-2019

Извештај од испитување на јавното мислење /Јавно мислење /Парламент

Перцепцијата на граѓаните за работата на Собранието: Компаративна анализа за периодот 2009-2019

Перцепцијата на граѓаните за работата на Собранието: Компаративна анализа за периодот 2009-2019

Share